Hooligans-The Game Others مدرس بین المللی رنگ که مدت ۱۵ سال است که در حوزه زیبایی مشغول بکار هستم

مدرس بین المللی رنگ که مدت ۱۵ سال است که در حوزه زیبایی مشغول بکار هستم

بطور خاص؛ رشته حرفه ای من رنگمو و سلامت پوست و مو میباشد. من در دوشاخه ی خدمات رنگ و مش و آموزش کار میکنم. در شاخه خدمات رنگ ومش؛ دغدغه ی من این است که موی مشتری بعد از رنگ و لایت ؛ حال و نمای سالم تری نسبت به قبل داشته باشد .من معتقدم که مراقبت درست از مو در ایران به درستی جا نیفتاده و من به عنوان یک رنگ کآر موظفم این مهم را به مشتریهای خود در وبسایت تخصصی شورانگیز موسوی اموزش دهم. رنگ موهای مشتریهای من بعد از شسته شدن ؛ نه تنها بد رنگ نمیشود؛ بلکه مدام به سمت زیبا شدن میرود و این مهارتی است که بر اثر تکنیکهای مدرن رنگساژ ؛ اجرا میکنم.

در زمینه اموزش وظیفه خود دانسته ام که مهارت کاربر مواد را به یک رشته شیرین و جذاب تبدیل کنم. و دوره ی دستیاری را حذف کنم. اموزشهای من به شیوه ای است که تمام نکات مهم در کار به صورت ساده اموزش داده میشوند و هنرجو میتواند با استفاده از چند نکته به اسانی پیچیده ترین مسایل تکنیکی را ساده سازی کرده و براحتی حل کند. دغدغه هنر جو ؛ خلق اثر هنری به ساده ترین شیوه خواهد بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *